EWALUACJA PROJEKTU SOCJALNEGO „MOC RADOŚCI Z CZYSTOŚCI”

W związku z przeprowadzonym projektem socjalnym „Moc radości z czystości” w dniach 01.09.2021r. do 05.09.2021r. przeprowadzono jego ewaluację.

Przeprowadzona ewaluacja wykazała, że projekt okazał się trafnym pomysłem, ponieważ jego zamierzony cel został osiągnięty. Produkty zebrane w ramach akcji zostały przekazane najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Bierawa, w tym rodzin objętych asystenturą i osób starszych, którzy według naszej oceny wymagali tego rodzaju wsparcia.

Celem głównym projektu został  zrealizowany w całości wraz z celami szczegółowymi, m.in. poszerzeniem świadomości o istocie dbania o czystość, poprawą warunków życiowych. Skuteczność projektu okazała się wysoka, gdyż wszyscy uczestnicy była poprawili warunki higieniczne, poszerzyli wiedzę na temat czystości i przeciwdziałali zakażeniu COVID-19.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie nie poniósł żadnych kosztów uczestnicząc w projekcie, gdyż środki higieniczne były zbierane głównie szkołach i przedszkolach z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Osoby prywatne przynosiły środki do siedziby Urzędu Gminy    w Bierawie.

Potrzeby beneficjentów zostały zaspokojone w dobrym stopniu, ponieważ zebrano różnorakie środki czystości i higieniczne. Dzięki temu osoby biorące udział w projekcie mogły zrealizować wszystkie jego założenia. W związku z tym beneficjenci byli bardzo zadowoleni, ponieważ odciążyło to ich domowy budżet, pomogło poszerzyć wiedzę, otrzymali środki czystości, na które do tej pory nie było ich stać. Osoby, które otrzymały pomoc nie kryły radości z przeprowadzonego przez pracowników projektu na tak wysokim poziomie.

W przyszłości nie wykluczamy przeprowadzenia podobnego projektu, ze względu na duże zainteresowaniem nim oraz zapotrzebowanie na środki czystości i higieniczne.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności