Projekt "Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"

 

 

„Nie – Sami – Dzielni” w Gminie Bierawa

 

W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nie – Sami – Dzielni” Gmina Bierawa podjęła działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych . Dzięki projektowi 5 najbardziej potrzebujących osób z Gminy Bierawa przez 7 dni w tygodniu będzie otrzymywać gorący posiłek, który zostanie dostarczany do miejsca zamieszkania.

Realizacja projektu obejmuje czas od 1 grudnia 2020 do 31 stycznia  2021 r. 

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności