Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

 

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

  • Cel programu

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
  • Forma pomocy:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

  • Ilość godzin opieki wytchnieniowej

Limit 240 godzin rocznie dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

  • Termin realizacji usług

Program będzie realizowany w terminie od dnia 6 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

  • Finansowanie Programu

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

  • Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie:

 

- karty zgłoszeniowej,

DOCXZał_nr_8_Karta_zgłoszenie_do_Programu_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2020-1.docx (19,99KB)
 

- kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia  o stopniu  znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

- karta oceny stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej skali FIM

DOCXZał_7_Karta_oceny_stanu_osoby_niepełnosprawnej_wg_zmodyfikowanej_skali_FIM_11_luty.docx (15,24KB)
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności