Okres zasiłkowy 2019/2021

W okresie zasiłkowym 2019/2021 świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przyznawane jest do dnia 31 maja 2021 r. na każde dziecko do 18 roku życia.
 

Nie ma znaczenia kryterium dochodowe, a to oznacza, że wniosek o 500+ może złożyć każda uprawniona osoba bez względu na osiągane dochody.

Osobie uprawnionej będzie wydawane rozstrzygnięcie, które będzie wysyłane do wnioskodawców za pośrednictwem e-mail.

Ośrodek Pomocy Społecznej rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez portal , bankowość elektroniczną lub PUE ZUS.

 

Ponadto informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, Urząd nie będzie o tym informował decyzją administracyjną przesyłaną drogą listową, tak jak to było do tej pory. Obecnie informację o przyznaniu 500+ będzie można otrzymać na wskazany we wniosku adres poczty e-mail. Osoby nieposiadające adresu e-mail będą mogły zwrócić się do Urzędu o wydanie stosownego zaświadczenia o przyznaniu świadczenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności