Informacja

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia  „Dobry start”  przyjmowane będą

 

od 1 lipca 2020r. - elektronicznie

od 1 sierpnia 2020r. - papierowe

 

Wnioski elektroniczne można składać poprzez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu 2020r. zagwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2020r. Przy czym, aby otrzymać wsparcie na rozpoczynający się rok szkolny 2020/2021, wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020r.

Wnioski złożone po upływie tego terminu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności