INFORMACJA

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze zachowanie szczególnych środków ostrożności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Bierawa o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistego załatwiania spraw w siedzibie tutejszego Ośrodka.

Ponadto informujemy, że godziny pracy GOPS Bierawa nie uległy zmianie. Wszystkie osoby potrzebujące pomocy, wsparcia i informacji mogą kontaktować się z GOPS Bierawa pod numerem telefonu 77 4872181 lub mailowo – gosp@bierawa.pl

 Wypłaty wszystkich świadczeń realizowane są na bieżąco.

 

                                                       Apelujemy o odpowiedzialne postępowanie i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora                                                           Sanitarnego - https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego/

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności