Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

DOCXAsystent osoby niepełnosprawnej.docx (14,17KB)
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności