Informacja

GOPS W BIERAWIE

informuje, że w dniu

11 lutego 2019r.

od godz. 900 – 1500 będzie wydawana żywność w Kotlarni dla osób, które złożyły skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. 77 487 21 81
Deklaracja dostępności