OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że dnia 07.06.2018r. w tut. Ośrodku będą wydawane jabłka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności