INFORMACJA

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Gminny  Ośrodek      Pomocy   Społecznej w   Bierawie informuje, że    wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz   dodatków do zasiłku rodzinnego  na nowy     okres   zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r. , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2018r.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie

lub pod nr tel. 77 4872 181 wew. 129

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności