INFORMACJA

 

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW 500+ NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia  500 plus na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września  2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 października  2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada  2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2018r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia   2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 28 lutego 2018r. 

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie

lub pod nr tel. 77 4872 181 wew. 129

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności