ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

      Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w roku 2017.

DOCXZAPYTANIE OFERTOWE- specjalistyczne usługi opiekuńcze 2017.docx

DOCXZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - treść oferty.docx

DOCXZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego- wzór umowy usługi opiekuńcze.docx

DOCXZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego- wykaz osób.docx

DOCXzałącznik nr 4 do zapytania ofertowego- wykaz usług.docx

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. 77 487 21 81
Deklaracja dostępności