Bliżej rodziny i dziecka

1.jpeg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin

przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze

oraz wsparcie pieczy zastępczej”

 

Celem projektu jest: zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej

 

Dofinansowanie projektu z UE: 84.420.00 zł


 

1.jpeg

Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin

przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze

oraz wsparcie pieczy zastępczej”

 

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępcze

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie


 

pobierz plik

DOCXplakat.docx (57,66KB)
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności