Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie ogłasza nabór na stanowisko neurologopeda

 

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

ul. Wojska Polskiego 12

47-240 Bierawa

tel. 77 4872 181

 

1. Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Wykształcenie wyższe,
  3. Prawo jazdy kat. b z uwagi na dojazd do miejsca pracy
  4. Co najmniej  - 6 miesięczny staż pracy w następujących jednostkach:

-  w szpitalu psychiatrycznym,

- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- placówce terapii lub w placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

- warsztacie terapii zajęciowej

- innej jednostce niż wymienione świadczone specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

       5. Udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie    specjalistycznych usług.   

       6. Zaświadczenie o niekaralności

       7.Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- terapia neurologopedyczna dla dziecka lat 3

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

  1. Miejsce wykonywania pracy: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej - Stara Kuźnia
  2. Okres zatrudnienia: od zaraz
  3. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie (10 godzin w miesiącu)
  4. Wysokość wynagrodzenia: 120zł brutto za 1 godzinę

 

Forma kontaktu kandydatów z pracodawcą: kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem 77 48 72 181.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności