INFORMACJA

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje,

że w dniu  28.08.2023r.

od godz. 900 – 1400

w GOPS Bierawa

będzie wydawana żywność dla osób, które złożyły skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności