XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych

 

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby                                                              z niepełnosprawnościami z województwa opolskiego do składania prac w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

 

Konkurs jest  przeznaczony dla:

uczestników warsztatów terapii zajęciowej,

uczestników środowiskowych domów samopomocy,

niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej.

 

Tytuł Konkursu

„Życie jest podróżą”

Termin składania prac konkursowych

30 września 2023 r.

Zgłoszenia prac do Konkursu

dokonuje się jedynie na formularzu zgłoszeniowym, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce składania prac

Odział Opolski PEFRON ul. Katowicka 55, 45-061 Opole , sekretariat (pokój 10).

Miejsce i termin odbioru prac nienagrodzonych i niewyróżnionych

Prace nienagrodzone i niewyróżnione w etapie wojewódzkim można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu etapu wojewódzkiego Konkursu w Oddziałach PFRON. Prace nienagrodzone i niewyróżnione przez Centralną Komisję Konkursową można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Funduszu informacji o rozstrzygnięciu Konkursu.

Kategorie i techniki wykonania prac:

malarstwo i witraż

Dopuszczalne techniki: akwarele,  pastele,  gwasz,  olej itp., na dowolnym podłożu  (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta)

rysunek i grafika

Dopuszczalne techniki: ołówek, węgiel, piórko, mazak, techniki powtarzalne, np. drzeworyt i linoryt

rzeźba kameralna i płaskorzeźba

Dopuszczalne techniki: rzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych 

tkanina i aplikacja

Dopuszczalne techniki: hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie.

Uwaga! W celu zapewnienia właściwej identyfikacji autora prosimy o trwałe opisywanie prac.

DOCXformularz.docx (66,75KB)
DOCXregulamin1.docx (67,75KB)
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności