INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

 

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w   Bierawie informuje, że  wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz  dodatków do zasiłku rodzinnego  na nowy  okres   zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024 będą przyjmowane :

 

od 1 lipca 2023 roku - elektronicznie

od 1 sierpnia 2023 roku - papierowo

 

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023r. , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2023r. do dnia 31 października 2023r , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 29 lutego 2023r.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie

lub pod nr tel. 77 4872 181 wew. 129

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności