NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE POPŻ 2021 Plus

Od dnia 15 maja 2023r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód netto nie przekracza:

-1823,60zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

 -1410,00zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby które dotychczas nie otrzymały skierowania do pomocy żywnościowej z powodu przekroczenia kryterium dochodowego mogą zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie.

W przypadku osób zakwalifikowanych do programu 2021 Plus (przed 15 maja 2023r.) nie będą wydane nowe skierowania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności