Dodatek gazowy: Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 roku.

 • Komu przysługuje dodatek gazowy?

Dodatek gazowy przysługuje mieszkańcom, którzy:

 • jako główne źródło ogrzewania domu wykorzystują kocioł na paliwa gazowe (z sieci),
 • wpisali lub zgłosili źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB,
 • spełniają kryterium dochodowe, czyli ich przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
  • 2100 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych lub
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowych.

Refundacja nie przysługuje osobom, które kupują butle z gazem, mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody. Źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy (z wyjątkiem nowych źródeł ogrzewania zgłaszanych na bieżąco).

 • Składanie wniosku

Aby otrzymać dodatek gazowy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT.

 • Gdzie złożyć wniosek

Wniosek można złożyć w:

 • Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa;
 • lub elektronicznie np. przez ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć:

 • fakturę, która dokumentuje dostarczenie paliwa w okresie między 1 stycznia 2023 a 31 grudnia 2023 roku,
 • dowód opłacenia faktury.

W niektórych przypadkach potrzebne mogą być dodatkowe dokumenty, wymagane do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

 Kwota VAT-u będzie zwracana na podstawie faktury rozrachunkowej za dostarczenie gazu a nie faktury za prognozę opłat za gaz!

 

 • Termin składania wniosku:
 • do 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wniosek do pobrania:

DOCXWniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.docx (54,45KB)
DOCXJak_wypełnić_wniosek_o_zwrot_podatku_VAT_gaz.docx (40,41KB)
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności