Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie ogłasza nabór uczestników w ramach Modułu II („opaski bezpieczeństwa”) Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób w wieku 65+ zamieszkujących teren Gminy Bierawa, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie

Mieszkańcy Gminy Bierawa zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami (druki w załączeniu).

Nabór będzie realizowany w trybie ciągłym w zależności od dostępności „opasek bezpieczeństwa” (7 szt.).

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie (ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa)

poniedziałek w godzinach od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek od 7.00 do 15.00

piątek od 7.00 do 14.00

Informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

  • 77 4872 181

Załączniki:

DOCXzal-11.docx (82,27KB)
DOCXzal-21.docx (79,33KB)
DOCXzal-31.docx (79,96KB)
DOCXzal-41.docx (81,60KB)
DOCXzal-52.docx (82,14KB)
DOCRegulamin1.doc (140,00KB)
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności