Elektroniczna wersja legitymacji emeryta i rencisty

 

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt lub rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czyli mLegitymację. Dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel będzie można ją przechowywać na własnym urządzeniu mobilnym, np. telefonie.

Nowi emeryci i renciści

Osobom, które uzyskają uprawnienia do emerytury lub renty od  stycznia 2023r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie plastikowej karty, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL).

Osoby, które mają już plastikową legitymację emeryta-rencisty

Wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Dotychczasowa legitymacja (plastikowa karta) nadal jest ważna. Zachowuje ona swoją ważność zgodnie ze wskazanym na niej terminie. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze sw oimi osobistymi preferencjami.

Jak działa mLegitymacja

mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą, i skorzysta z ulg oraz przysługujących jej uprawnień, np. zniżek do biletów.

Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel

Aplikację mObywatel można pobrać ze sklepu App Store lub Google Play. Po zakończonej instalacji należy wybrać opcję „dodaj dokument”            i wyszukać na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.