POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie z terenu województwa opolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Opolu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: 

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);  
 • skrobiowe (makaron jajeczny), 
 • mleczne (mleko UHT), 
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju), 
 • cukier (cukier biały),  
 • tłuszcze (olej rzepakowy). 

Pomoc żywnościowa trafiła do 199 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa opolskiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym: 

 •  4,28624 ton żywności; 
 • 1132 paczek żywnościowych; 
 •  0   posiłków; 

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 199 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  1  warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących: 

 • edukacji finansowej - 0 spotkań dla  0 uczestników   
 • żywieniowo dietetycznych – 0 spotkań dla 0 uczestników 
 • kulinarnych - 0 spotkań dla 0 uczestników 
 • niemarnowania żywności - 0 spotkań dla 0 uczestników 
 • innych działań aktywizujących - 0 spotkań dla 0 uczestników 
 • warsztaty ekonomiczne – 1 spotkanie dla 27 uczestników
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności