DODATEK ELEKTRYCZNY

Wnioskami o wypłatę dodatku elektrycznego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127).