OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1

w zakresie zapewnienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Bierawa zapewnienia 1 miejsca noclegowego oraz 1 miejsca w ogrzewalni.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa
tel. 77 4872 181, faks 77 4872 181
e-mail: gops@ bierawa.pl

 

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy  usług w zakresie zapewnienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Bierawa zapewnienia 1 miejsca noclegowego oraz 1 miejsca w ogrzewalni, / mężczyzna lub kobieta/ w okresie od dnia podpisania umowy do końca 2022r.

 

Oferty należy złożyć pod wskazany adres e-mail w terminie do 30-11-2022r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności