DODATEK WĘGLOWY - INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bierawie informuje, że obecnie wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą realizowane do dnia 26.09.2022r.

Pozostałe wnioski złożone po 26.09.2022r. zostaną rozpatrzone po otrzymaniu środków finansowych.

 

Tut. Ośrodek na bieżąco będzie informował o otrzymanych środkach finansowych na realizację poszczególnych zadań.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. 77 487 21 81
Deklaracja dostępności