Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że w związku z brakiem środków finansowych nie zostanie zachowany ustawowy termin 30-stu dni na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

(pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy i inne rodzaje biomasy).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. 77 487 21 81
Deklaracja dostępności