INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że w dniu 20.09.2022r. od godz. 900 – 1400

w GOPS BIERAWA  będzie wydawana żywność dla osób, które złożyły skierowania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności