Kontakt

Kierownik GOPS Bierawa:
mgr Karina Musioł
tel. 77 48 72 181

Główna Księgowa:
mgr Izabela Ślusarczyk
tel. 774872181 wew. 118

Starszy specjalista pracy socjalnej:
mgr Małgorzata Adamczyk
teren: Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia, Goszyce       

tel. 774872181 wew. 120

Starszy specjalista pracy socjalnej: 
mgr Regina Miszta
teren: Grabówka, Dziergowice, Stare Koźle, Brzeźce
tel. 774872181 wew. 120

Starszy specjalista pracy socjalnej:   

mgr Dorota Kubicka
teren: Bierawa, Lubieszów, Solarnia
tel. 774872181 wew. 119

Asystent rodziny: 

mgr Julia Grala

Inspektor (świadczenia rodzinne)
mgr Anita Jaskolka
tel. 774872181  wew. 129

Młodszy opiekun:

- Teresa Kucharczyk

- Bożena Daszek-Lewald

  tel. 774872181

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności