Informacja dotycząca pomocy dla osób przybywających z Ukrainy

 

W związku z przybywaniem na teren  naszej gminy osób z Ukrainy,  uciekających przed wojną, Urząd Gminy Bierawa oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie dziękują wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie i  każdą dotychczas  przekazaną pomoc. Jednocześnie liczmy na dalsze wsparcie, które jednak musi być przemyślane i zorganizowane. 

Najbardziej pożądaną formą pomocy jest pomoc finansowa, którą przekazać można  na konto Parafialnego Zespołu Caritas w Bierawie:  nr 76 8882 1016 2002 0026 0185 0001,  która w całości będzie przekazana na zakup niezbędnych rzeczy dla uchodźców, którzy przebywać będą na terenie Gminy Bierawa;

Aktualnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zbierane będą tylko żywność z długim terminem ważności oraz środki czystości i higieny osobistej.
Nie będą przyjmowane:   używana odzieży, obuwie lub inne tekstylia. Pomoc  w zakresie odzieży oraz innego  wyposażenia  będzie udzielana konkretnym osobom ( rodzinom) zgłaszającym konkretne potrzeby, o których będziemy informować na bieżąco;

Jeżeli ktoś posiada do oddania meble, sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego itp., nową odzież, ręczniki, pościel itp.   proszony jest o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub Urzędem Gminy;

Chęć przyjęcia uchodźców do swojego domu można zgłaszać do Urzędu Gminy lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednak prosi się o rozsądne i przemyślane decyzje, gdyż może nie być to pomoc krótkoterminowa i wiązać się  
z dodatkowymi obowiązkami i kosztami, a aktualnie ze strony państwa nie ma możliwości wsparcia finansowego, dla osób które zaoferowały komuś swoją gościnność. Możliwe jest tu jedynie wsparcie rzeczowe, poprzez przekazanie otrzymanej od mieszkańców żywności i innych darów. Wszyscy którzy przyjmą  do swoich domów osoby z Ukrainy proszeni są o poinformowanie o tym fakcie Urzędu Gminy w celu złożenia stosownych  oświadczeń przez przybyłe osoby oraz uzyskania pomocy rzeczowej.

Wszelkie aktualne informacje na temat wsparcia dla osób z Ukrainy uzyskać można na stornie  internetowej Gminy: www.bierawa.pl, oraz telefonicznie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności