Korpus Wsparcia Seniora – nowy program na 2022 rok

W ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej wprowadza Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

"Opieka na odległość" to nowoczesna forma sprawowania opieki na osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Moduł II ma na celu poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Osoby zainteresowane udziałem w programie "Korpus Wsparcia Seniora" Moduł II prosimy o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie lub pod numerem telefonu 77 4872 181 do dnia 15.02.2022r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności