Klub Senior+ - informacje


KLUB „SENIOR +”  w BRZEŹCACH

Klub Senior+ w Brzeźcach  funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2011-2025, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. Klub „Senior +”  jest miejscem spotkań mieszkańców Gminy Bierawa w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo. 

Miejsce funkcjonowania Klubu „Senior +”  - Brzeźce ul. Rybna :

-poniedziałki i piątki w godzinach od 9.30 do 11.30 oraz od 16.00 do 18.00,

- wtorki, środy, czwartki od 16.00 do 20.00.

Celem głównym Klubu „Senior+” w Brzeźcach jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez uczestników.

Celami szczegółowymi jest : poprawa jakości życia i stanu psychofizycznego  uczestników, zapewnienie wsparcia i stworzenie odpowiednich warunków do różnych form aktywności i integracji społecznej seniorów ,zapewnienie wsparcia poprzez  stworzenie warunków do samopomocy i aktywności seniorów oraz poprawa ich zaangażowania w sprawy środowiska lokalnego.

Nabór uczestników Klubu Senior +  ,trwa  do 31 stycznia 2022r. do godziny 12:00
Wnioski przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 15:00  w siedzibie GOPS Bierawa przy ul. Wojska Polskiego 12 .O przyjęciu do Klubu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności