16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet” - Aktualności - Komenda Powiatowa  Policji w Węgorzewie

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
(przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)

 

Adres:
ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 483 33 23, 77 481 02 82

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu jest miejscem całodobowego czasowego pobytu,na okres do trzech miesięcy dla osób doznających przemocy w rodzinie i dzieci będących pod ich opieką. Ośrodek posiada 10 miejsc hostelowych oraz odpowiednio wyposażone pomieszczenia: kuchnia, łazienki,
pralnia, ogólnodostępny pokój dzienny z miejscem zabaw dla dzieci.
Ośrodek ma za zadanie ochronić osobę pokrzywdzoną przemocą przed osobą stosującą przemoc. Osoba przyjmowana do ośrodka w trybie interwencyjnym zostaje objęta natychmiastowo pomocą psychologiczną, prawną oraz gdy wymaga tego sytuacja również pomocą medyczną.Ośrodek bezpłatnie i anonimowo świadczy specjalistyczne usługi
w postaci konsultacji prawnych, psychologicznych, pedagogicznych oraz grup wsparcia dla osób i dzieci doznających przemocy.
Pomoc Ośrodka kierowane jest do:
dzieci,
współmałżonków,
osób starszym,
osób niepełnosprawnych,
osób żyjących w związkach nieformalnych.

Ośrodek współpracuje także z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prowadzi działania monitorujące i ewaluacyjne efektów swojej pracy, szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe pracowników, uczestniczy w programach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności