Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

na lata 2021-2024

 

W związku z opracowaniem Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024 zwracam się z prośbą o zapoznanie się z treścią dokumentu i ewentualne wniesienie uwag oraz proponowanych zmian w terminie do 12-11-2021r.

 

DOCXGminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.docx (131,43KB)
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności