OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie przyjmuje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) w Podprogramie 2021.

Od 26 listopada 2020 r. zostały wprowadzone zmiany w wytycznych dotyczących realizacji  PO PŻ – Podprogram 2021 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego.
Oznacza to, że z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i osiągają dochody nieprzekraczające 220% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj.:

  • 1.542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
  • 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie (osobiście lub telefonicznie tel. 77 4872 181) w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i złożenia w/w skierowania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności