ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

CELE I ADRESACI PROGRAMU 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające  orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

TERMIN REALIZACJI USŁUGI:

Od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”  proszone są o wypełnienie karty i zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12 do dnia 21.10.2021r. osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek – środa 8.00-17.00; od wtorku do czwartku od 7.00-15.00; piątek 7.00-14.00).

Koordynator programu:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie - Pani Karina Musioł tel. 77 4872181 wew. 127.

Informacje szczegółowe dotyczące  Programu znajdują się w na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021

Druki do pobrania:

DOCXZalacznik-nr-8-do-programu-1633962971.docx (34,55KB)
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności