PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" EDYCJA 2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie w związku z ogłoszoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planowaną realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”,  informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 60 000 000,00 zł.

CELE PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)  Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2)  Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

ADRESACI PROGRAMU

  1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
  2.  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w              ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI:

Od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o wypełnienie załączonych druków i dostarczenie ich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie do dnia 21.10.2021r.

Koordynator programu:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie - Pani Karina Musioł tel. 77 4872181 wew. 127.

 

Informacje szczegółowe dotyczące  Programu znajdują się w na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

Druki do pobrania:

DOCXankieta-opieka-wytchnieniowa.docx (16,41KB)
DOCXZalacznik-nr-7-do-programu-1634045342-3.docx (24,14KB)
DOCXZalacznik-nr-8-do-programu-1634045346-2.docx (31,76KB)
 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności