INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

informuje, że w dniu

28.09.2021r.

od godz. 900 – 1400

w GOPS Bierawa

będzie wydawana żywność dla osób, które złożyły skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. 77 487 21 81
Deklaracja dostępności