INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

 

Gminny  Ośrodek      Pomocy   Społecznej w   Bierawie informuje, że    wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz   dodatków do zasiłku rodzinnego  na nowy     okres   zasiłkowy/świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane :

 

od 1 lipca 2021 roku - elektronicznie

od 1 sierpnia 2021 roku - papierowe

 

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021r. , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2021r. do dnia 31 października 2021r , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2021r.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie

lub pod nr tel. 77 4872 181 wew. 129

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności