Program "Dobry Start"

Program "Dobry Start"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje że, w roku szkolnym 2021/2022 wniosek  o świadczenie z programu  Dobry Start tzw. 300 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności