INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bierawie

informuje, że w dniu

02.08.2021r.

od godz. 900 – 1500

w Bierawie ul. Kościelna 4

(DAWNA PLEBANIA)

będzie wydawana żywność dla osób, które złożyły skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

                                                                                                                                   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności