Projekt socjalny "Kartoflowy zawrót głowy"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie realizuje projekt "Kartoflowy zawrót głowy"

 
 

Cel główny projektu:

Przekazanie otrzymanych ziemniaków, książeczek z przepisami kulinarnymi oraz informacji o ograniczeniu marnowania żywności osobom potrzebującym z terenu Gminy Bierawa.  

 

Adresaci projektu.

Projekt  jest zaadresowany dla potrzebujących osób z terenu Gminy Bierawa.

 

Realizacja projektu.

Realizatorem i koordynatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przy współpracy z Urzędem Gminy Bierawa, który udostępni pomieszczenie do czasowego przechowywania ziemniaków oraz fundatorami. Realizacja projektu odbędzie się w formie wydania ziemniaków z pomieszczenia Urzędu Gminy.

Potrwa w terminie od dnia 07.06.2021r. do dnia 10.06.2021r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności