Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023

Przedstawiamy dokument do konsultacji społecznych.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z treścią dokumentu i naniesienie ewentualnych uwag oraz proponowanych zmian w terminie do 30-06-2021.

 

DOCXGminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 —.docx (58,88KB)
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności