Kampania informacyjna „Alzheimer – rozumiem – wspieram”

Kampania informacyjna

„Alzheimer – rozumiem – wspieram”

 

 

W Polsce żyje 500 tys. osób żyje z objawami otępienia (demencji), a wśród nich 300 tysięcy ma chorobę Alzheimera. To zwykle osoby starsze – nasi rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, znajomi. Otępienie stopniowo odbiera wszystkie dotychczasowe umiejętności, prowadząc do niepełnosprawności. Ale osoby żyjące z otępieniem nadal słyszą, widzą i czują. Mają ograniczenia spowodowane otępieniem, a w związku z tym także szczególne potrzeby.

W przypadku chorób otępiennych niezwykle istotna jest wczesna diagnoza, ponieważ podjęcie terapii w pierwszym stadium choroby daje najlepsze efekty: niweluje skutki choroby i spowalnia jej postępowanie.

Tymczasem niewystarczająca wiedza społeczeństwa sprawia, że pierwsze objawy otępienia często są lekceważone, przez co osoby chore długo pozostają bez diagnozy i właściwego leczenia.

Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska – związkiem organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów prowadzą kampanię informacyjno-edukacyjną „Alzheimer – rozumiem – wspieram”.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. Przygotowaliśmy materiały: ulotkę i broszurę, które w prosty sposób opisują zagadnienie.

Więcej informacji:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-alzheimer-rozumiem-wspieram

Pliki do pobrania:

PDFBroszura-Alzheimer-Rozumiem-Wspieram.pdf (5,70MB)
PDFUlotka-Alzheimer-Rozumiem-Wspieram(1).pdf (98,66KB)
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności