Projekt socjalny "Moc radości z czystości"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w realizuje projekt „MOC RADOŚCI Z CZYSTOŚCI”.

 

Cel główny projektu:

Poprawa warunków higienicznych, wiedzy na temat czystości i przeciwdziałanie zakażeniu COVID-19.

 

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa warunków higienicznych wśród mieszkańców.
  2. Poprawa warunków życiowych.
  3. Wprowadzenie pozytywnych zmian w środowisku.
  4. Zapobieganie rozpowszechnianiu się wirusów i bakterii.
  5. Poszerzenie świadomości o istocie dbania o czystość.
  6. Poszerzenie wiedzy na temat higieny.
  7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Adresaci projektu.

            Projekt  jest zaadresowany do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Bierawa, w tym rodzin objętych asystenturą i osób starszych.

 

Realizacja projektu.

Realizatorem i koordynatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przy współpracy z mieszkańcami i instytucjami tj. Publiczne Przedszkole w Bierawie, Publiczne Przedszkole w Kotlarni, Publiczne Przedszkole w Dziergowicach, Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni, Szkoła Podstawowa w Dziergowicach i Szkoła Podstawowa w Solarni.

Realizacja projektu odbywać się będzie w formie zbiórki wszelakich środków czystości, higienicznych i dezynfekujących. Projekt będzie realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz przedszkolach i szkołach z terenu gminy. Zbiórka potrwa w terminie od dnia 01.06.2021r. do dnia 31.07.2021r. Zebrane produkty zostaną przekazane najbardziej potrzebującym mieszkańcom poprzez dostarczenie do ich domów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności