INFORAMCJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

informuje, że w dniu

21.06.2021r.

od godz. 900 – 1500

w Bierawie ul. Kościelna 4

(DAWNA PLEBANIA)

będzie wydawana żywność dla osób, które złożyły skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności