Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERAWIE

 przyjmie do pracy na stanowisko

Marszałkowski Kurier Społeczny

 

Stanowisko: Marszałkowski Kurier Społeczny 

Miejsce pracy: teren Gminy Bierawa

Rodzaj umowy: umowa o pracę lub umowa zlecenie

Data rozpoczęcia:  01.02.2021r.

Wymiar etatu: jeden etat

Wynagrodzenie brutto: 2800 zł

Sposób aplikowania: za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie

Numer telefonu: 77 4872 181

Osoba do kontaktu: Karina Musioł

Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie min. średnie
  2. prawo jazdy kat. B, własny środek transportu

Zakres obowiązków:

Wspieranie i pomoc osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:

- dokonywanie zakupów podstawowych artykułów, w przygotowywaniu posiłków, w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach, informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu się stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych, odwiedziny w szpitalu, itp.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności