Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie przyjmuje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) w Podprogramie 2020.

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania w/w pomocy w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności