Program "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie w związku ogłoszoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planowaną realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”,  informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.
Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie do dnia 21 grudnia 2020 roku.


Informacje szczegółowe dotyczące edycji 2021 Programu znajdują się w na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa--edycja-2021-dla-samorzadow2

 

Plik do pobrania :

DOCXAnkieta opieka wytchnieniowa.docx (15,02KB)
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
47-240 Bierawa | ul. Wojska Polskiego 12 | tel. +48774872181
Deklaracja dostępności